Konsultacje

W ramach konsultacji/doradztwa zajmujemy się następującą działalnością:

 • przygotowanie przetargów oraz SIWZ na usługi geofizyczne,
 • ocena merytoryczna kontraktu na wykonanie prac sejsmicznych,
 • ocena ofert i pomoc w wyborze oferentów wykonania kolejnych etapów prac sejsmicznych,
 • projektowanie prac sejsmicznych 2D/3D/3C,
 • pomoc w wyborze sprzętu sejsmicznego do prac terenowych,
 • Projekty Prac Sejsmicznych – wykonanie/ocena projektu,
 • Projekty Techniczne Prac – wykonanie/ocena projektu,
 • programy prac doświadczalnych – przygotowanie/ocena,
 • modelowanie parametrów zdjęć sejsmicznych – wykonanie/ocena,
 • modelowanie i projektowanie VSP – wykonanie/ocena,
 • płytka sejsmika refrakcyjna oraz refleksyjna – doradztwo/projektowanie/ocena,

Nadzór geofizyczny (inwestorski)

W ramach nadzoru geofizycznego zajmujemy się nastepującą działalnością:

 • audyt techniczny sprzętu sejsmicznego,
 • prace doświadczalne i optymalizacja parametrów prac sejsmicznych,
 • akwizycja sejsmiczna 2D/3D/3C,
 • kontrola harmonogramu prac,
 • nadzór nad przetwarzaniem danych sejsmicznych,
 • nadzór nad interpretacją danych sejsmicznych,
 • nadzór nad projektami wykonywanymi metodami płytkiej refrakcji oraz sejsmiki refleksyjnej,
 • nadzór nad całościowym wykonaniem projektu lub realizacją koncesji,

Wykonujemy również kompleksowy nadzór nad całością prac sejsmicznych od momentu oceny ofert przez akwizycję, przetwarzanie danych aż do interpretacji. Kolejne etapy prac realizujemy przy współpracy ze Specjalistami z różnych dziedzin geofizyki.

wzbudzanie wibratorowe
rzekord sejsmiczny
analizy prędkości
polowy przekrój sejsmiczny