W ramach badań geotechnicznych zajmujemy się następującą działalnością:

  • Opinie geotechniczne
  • Dokumentacje geologiczno-inżynierskie
  • Dokumentacje badań podłoża gruntowego
  • Projekty geotechniczne
  • Oceny warunków geologiczno - inżynierskich
  • Wiercenia ręczne oraz mechaniczne, sondowania próbnikiem przelotowym oraz sondowania dynamiczne
  • Pobieranie próbek gruntów i wód do dalszych badań laboratoryjnych
  • Badania pod przydomowe oczyszczalnie ścieków
  • Nadzór geologiczny (geotechniczny) na budowach
przekrój geotechniczny
badania drogi