Dokumentacje:

 • operaty wodnoprawne i pozwolenia wodno prawne
  • na pobór wód podziemnych,
  • budowę urządzenia wodnego,
  • odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,
  • odwodnienie wykopów budowlanych
 • projekty odwodnienia wykopów budowlanych
 • dokumentacje hydrogeologiczne
 • ekspertyzy o zmianie stanu wody na gruncie
 • projekty studni głębinowych
 • projekty studni chłonnych

Badania laboratoryjne:

 • badania laboratoryjne próbek wody

Badania terenowe:

 • sondowania elektrooporowe
 • wiercenia studni (głębinowych, chłonnych)
 • zakładanie piezometrów (monitoring wód podziemnych)